Kyrklig eller borgerlig vigsel?

Rent praktiskt så är det ingen skillnad mellan kyrklig och borgerlig vigsel. Enligt lagen så är det samma sak, ni får samma rättigheter och skyldigheter oavsett vad ni väljer. Men det rent praktiska är en sak, och det är rent känslomässigt inte samma sak. För den som är kristen är kyrklig vigsel antagligen en självklarhet, men i Sverige så är bara 61 % av befolkningen medlemmar i Svenska Kyrkan, och av dessa så är en hel del det bara för att de glömt att gå ur. Sådär 50 % eller mer av den svenska befolkningen karaktäriseras som icke-troende, men trots det så väljer många av dem kyrkligt bröllop, av olika anledningar, som tradition och för att det "ska vara så". Men vad finns det då för skäl till att välja det ena eller andra alternativet?

Kyrklig vigsel

Det är gratis med kyrklig vigsel för den som är medlem i Svenska Kyrkan, och det som krävs är att man anmäler till församlingen, och bokar präst och kyrka. Organist och kyrkvaktmästare ingår, och man får på så vis gratis musik till sitt bröllop, även om det är möjligt att betala för extra musik, utsmyckning av kyrkan och så vidare.

Kyrklig vigsel är rätt så ritualiserad, där prästen börjar med att tala om äktenskapet, vad det är, hur gud ser på saken och så vidare. Sedan ställer prästen frågor till brudparet, där svaren i princip är uppgjorda på förhand. Prästen ber för brudparet och välsignar dem (om nu inte endera parten skulle få för sig att säga "nej" i sista ögonblicket, vilket vi VERKLIGEN inte hoppas). Sedan är brudparet nygift.

Det kristna inslaget i det hela är något som verkligt inbitna ateister nog skulle invända mot, men för många icke-troende så spelar det ingen större roll. Det handlar mer om tradition, stämning och ritualer än religion. Vill man ha det riktigt traditionellt, så är det kyrklig vigsel man ska välja.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är betydligt friare än kyrklig, och kan gå till på nästan vilket sätt som helst. Det finns dock en del krav för att den ska räknas som laglig. Det krävs en licensierad vigselförrättare och två stycken vittnen. Vigselakten kan vara mycket kort, där vigselförrättaren helt enkelt säger att, ni har sagt att ni vill gifta er. Så tar du NN till din hustru. Tar du NN till din maka (kan också, givetvis, vara könsneutralt). Brudparet svarar (förhoppningsvis) ja, och så förklarar vigselförrättaren att brudparet nu är gift. Det hela är kostnadsfritt, men om brudparet väljer att gifta sig på någon annan plats än i tingshus eller rådhus så ska vigselförrättaren ha ersättning för reskostnaderna.

Det gör att inramningen kring en borgerlig vigsel kan utformas på en mängd olika sätt, och man kan gifta sig (nästan) var man vill. För den som vill ha ett unikt och annorlunda bröllop, som inte följer traditionerna, så är det borgerlig vigsel som man ska välja.

Vi är medvetna om andra alternativ, som buddhistisk, muslimsk och judisk vigsel, men av utrymmesskäl så tar vi inte upp dem här, även om det nog är någonting vi kommer att gå in på senare.